JdB Les Francophiles Complex “Zwansnesse” Heidekruid 5, 3068 RT Rotterdam - Ommoord, T: 010 - 209 45 27 (op speeldagen), E: jbclesfrancophiles@gmail.com
Lid Nederlandse Jeu de Boules Bond
PRIVACYVERKLARING Dit is een privacyverklaring van JBC Les Francophiles, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40347725  (hierna: “Les Francophiles”). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Les Francophiles verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. 1.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 1.1  Les Francophiles verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u: (a)  Lid wordt van Les Francophiles (b)  Zich inschrijft voor een toernooi georganiseerd door Les Francophiles (c)  Contact met ons opneemt 1.2  Les Francophiles verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens: (a)  Naam, adres, woonplaats (b) Telefoonnummer, E-mailadres (c) Geboortedatum (d) Bankrekeningnummer (e) Licentienummer NJBB (f) Afbeeldingen 1.3  Les Francophiles kan deze gegevens gebruiken om (het doel): (a) Het lidmaatschap te effectueren (b) Nieuwsbrieven te verzenden (c) Contact met u op te nemen of te onderhouden (d) Het organiseren van evenementen (e) Het onderhouden van website en/of sociale media van Les Francophiles 2.  INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR 2.1  U kunt contact opnemen met de secretaris van Les Francophiles voor: (a)  meer informatie over de wijze waarop Les Francophiles persoonsgegevens verwerkt; (b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; (c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken; (d)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Les Francophiles. 3.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 3.1 Les Francophiles zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk. 3.2 Les Francophiles zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. 4.  DERDEN 4.1 Les Francophiles zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u  daarvoor uw  uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of Les Francophiles daartoe verplicht is / wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. 5.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING 5.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen